Beschreibung Kangxi-Radikale - Kangxi

[ Link zu 1 passenden Fonts ]

Zeichen
HTML
Code
Position
Unicode Bezeichnung
deutsche Bezeichnung

⼀
2F00
einsKangxi-Radikal eins = ? (U+4E00)
⼁
2F01
liniKangxi-Radikal Linie = ? (U+4E28)
⼂
2F02
punkKangxi-Radikal Punkt = ? (U+4E36)
⼃
2F03
schcKangxi-Radikal Schrägstrich = ? (U+4E3F)
⼄
2F04
zwetKangxi-Radikal Zweiter = ? (U+4E59)
⼅
2F05
hakeKangxi-Radikal Haken = ? (U+4E85)
⼆
2F06
zw2 Kangxi-Radikal zwei = ? (U+4E8C)
⼇
2F07
deckKangxi-Radikal Deckel = ? (U+4EA0)
⼈
2F08
mensKangxi-Radikal Mensch = ? (U+4EBA)
⼉
2F09
beinKangxi-Radikal Beine = ? (U+513F)
⼊
2F0A
betrKangxi-Radikal betreten = ? (U+5165)
⼋
2F0B
achtKangxi-Radikal acht = ? (U+516B)
⼌
2F0C
kasuKangxi-Radikal unten offener Kasten = ? (U+5182)
⼍
2F0D
bedeKangxi-Radikal bedecken = ? (U+5196)
⼎
2F0E
eis Kangxi-Radikal Eis = ? (U+51AB)
⼏
2F0F
tiscKangxi-Radikal Tisch = ? (U+51E0)

⼐
2F10
kaso Kangxi-Radikal offener Kasten = ? (U+51F5)
⼑
2F11
messKangxi-Radikal Messer = ? (U+5200)
⼒
2F12
krafKangxi-Radikal Kraft = ? (U+529B)
⼓
2F13
einwKangxi-Radikal einwickeln = ? (U+52F9)
⼔
2F14
loefKangxi-Radikal Löffel = ? (U+5315)
⼕
2F15
kasrKangxi-Radikal rechts offener Kasten = ? (U+531A)
⼖
2F16
versKangxi-Radikal verstecken, umschließend = ? (U+5338)
⼗
2F17
zehnKangxi-Radikal zehn = ? (U+5341)
⼘
2F18
orakKangxi-Radikal Orakel = ? (U+535C)
⼙
2F19
siegKangxi-Radikal Siegel = ? (U+5369)
⼚
2F1A
abhaKangxi-Radikal Abhang = ? (U+5382)
⼛
2F1B
privKangxi-Radikal privat = ? (U+53B6)
⼜
2F1C
erneKangxi-Radikal erneut = ? (U+53C8)
⼝
2F1D
mundKangxi-Radikal Mund = ? (U+53E3)
⼞
2F1E
umscKangxi-Radikal Umschließung = ? (U+56D7)
⼟
2F1F
erdeKangxi-Radikal Erde = ? (U+571F)
⼠
2F20
geleKangxi-Radikal Gelehrter = ? (U+58EB)
⼡
2F21
geheKangxi-Radikal gehen = ? (U+5902)
⼢
2F22
lansKangxi-Radikal langsam gehen = ? (U+590A)
⼣
2F23
abenKangxi-Radikal Abend = ? (U+5915)
⼤
2F24
grosKangxi-Radikal groß = ? (U+5927)
⼥
2F25
frauKangxi-Radikal Frau = ? (U+5973)
⼦
2F26
kindKangxi-Radikal Kind = ? (U+5B50)
⼧
2F27
dachKangxi-Radikal Dach = ? (U+5B80)
⼨
2F28
zollKangxi-Radikal Zoll (Längenmaß) = ? (U+5BF8)
⼩
2F29
klenKangxi-Radikal klein = ? (U+5C0F)
⼪
2F2A
lahmKangxi-Radikal lahm = ? (U+5C22)
⼫
2F2B
leicKangxi-Radikal Leiche = ? (U+5C38)
⼬
2F2C
sproKangxi-Radikal Spross = ? (U+5C6E)
⼭
2F2D
bergKangxi-Radikal Berg = ? (U+5C71)
⼮
2F2E
flusKangxi-Radikal Fluss = ? (U+5DDB)
⼯
2F2F
arbeKangxi-Radikal Arbeit = ? (U+5DE5)
⼰
2F30
seleKangxi-Radikal selber = ? (U+5DF1)
⼱
2F31
turbKangxi-Radikal Turban = ? (U+5DFE)
⼲
2F32
trocKangxi-Radikal trocken = ? (U+5E72)
⼳
2F33
kurfKangxi-Radikal kurzer Faden = ? (U+5E7A)
⼴
2F34
abhpKangxi-Radikal Abhang mit Punkt = ? (U+5E7F)
⼵
2F35
grscKangxi-Radikal großer Schritt = ? (U+5EF4)
⼶
2F36
haenKangxi-Radikal zwei Hände = ? (U+5EFE)
⼷
2F37
schiKangxi-Radikal schießen = ? (U+5F0B)
⼸
2F38
bogeKangxi-Radikal Bogen = ? (U+5F13)
⼹
2F39
schnKangxi-Radikal Schnauze = ? (U+5F50)
⼺
2F3A
borsKangxi-Radikal Borste = ? (U+5F61)
⼻
2F3B
schtKangxi-Radikal Schritt = ? (U+5F73)
⼼
2F3C
herzKangxi-Radikal Herz = ? (U+5FC3)
⼽
2F3D
hellKangxi-Radikal Hellebarde = ? (U+6208)
⼾
2F3E
tuerKangxi-Radikal Tür = ? (U+6236)
⼿
⼿
2F3F
handKangxi-Radikal Hand = ? (U+624B)
⽀
2F40
zwegKangxi-Radikal Zweig = ? (U+652F)
⽁
2F41
klopKangxi-Radikal klopfen = ? (U+6534)
⽂
2F42
schrKangxi-Radikal Schrift = ? (U+6587)
⽃
2F43
schoKangxi-Radikal Schöpfkelle = ? (U+6597)
⽄
2F44
axt Kangxi-Radikal Axt = ? (U+65A4)
⽅
2F45
vierKangxi-Radikal Viereck = ? (U+65B9)
⽆
2F46
nichKangxi-Radikal nicht = ? (U+65E0)
⽇
2F47
sonnKangxi-Radikal Sonne = ? (U+65E5)
⽈
2F48
sageKangxi-Radikal sagen = ? (U+66F0)
⽉
2F49
mondKangxi-Radikal Mond = ? (U+6708)
⽊
2F4A
baumKangxi-Radikal Baum = ? (U+6728)
⽋
2F4B
mangKangxi-Radikal mangeln = ? (U+6B20)
⽌
2F4C
anhaKangxi-Radikal anhalten = ? (U+6B62)
⽍
2F4D
tod Kangxi-Radikal Tod = ? (U+6B79)
⽎
2F4E
waffKangxi-Radikal Waffe = ? (U+6BB3)
⽏
2F4F
untlKangxi-Radikal unterlassen = ? (U+6BCB)
⽐
2F50
vergKangxi-Radikal vergleichen = ? (U+6BD4)
⽑
2F51
fellKangxi-Radikal Fell = ? (U+6BDB)
⽒
2F52
sippKangxi-Radikal Sippe = ? (U+6C0F)
⽓
2F53
dampKangxi-Radikal Dampf = ? (U+6C14)
⽔
2F54
wassKangxi-Radikal Wasser = ? (U+6C34)
⽕
2F55
feueKangxi-Radikal Feuer = ? (U+706B)
⽖
2F56
kralKangxi-Radikal Kralle = ? (U+722A)
⽗
2F57
vateKangxi-Radikal Vater = ? (U+7236)
⽘
2F58
doppKangxi-Radikal Doppel-X = ? (U+723B)
⽙
2F59
halbKangxi-Radikal halber Baumstumpf = ? (U+723F)
⽚
2F5A
scheKangxi-Radikal Scheibe = ? (U+7247)
⽛
2F5B
fangKangxi-Radikal Fangzahn = ? (U+7259)
⽜
2F5C
kuh Kangxi-Radikal Kuh = ? (U+725B)
⽝
2F5D
hundKangxi-Radikal Hund = ? (U+72AC)
⽞
2F5E
grueKangxi-Radikal gründlich = ? (U+7384)
⽟
2F5F
jadeKangxi-Radikal Jade = ? (U+7389)
⽠
2F60
meloKangxi-Radikal Melone = ? (U+74DC)
⽡
2F61
kachKangxi-Radikal Kachel = ? (U+74E6)
⽢
2F62
suesKangxi-Radikal süß = ? (U+7518)
⽣
2F63
lebeKangxi-Radikal Leben = ? (U+751F)
⽤
2F64
verwKangxi-Radikal verwenden = ? (U+7528)
⽥
2F65
feldKangxi-Radikal Feld = ? (U+7530)
⽦
2F66
stofKangxi-Radikal Stoffballen = ? (U+758B)
⽧
2F67
kranKangxi-Radikal Krankheit = ? (U+7592)
⽨
2F68
zeltKangxi-Radikal geflecktes Zelt = ? (U+7676)
⽩
2F69
weisKangxi-Radikal weiß = ? (U+767D)
⽪
2F6A
hautKangxi-Radikal Haut = ? (U+76AE)
⽫
2F6B
schuKangxi-Radikal Schüssel = ? (U+76BF)
⽬
2F6C
augeKangxi-Radikal Auge = ? (U+76EE)
⽭
2F6D
speeKangxi-Radikal Speer = ? (U+77DB)
⽮
2F6E
pfeiKangxi-Radikal Pfeil = ? (U+77E2)
⽯
2F6F
steiKangxi-Radikal Stein = ? (U+77F3)
⽰
2F70
geisKangxi-Radikal Geist = ? (U+793A)

⽱
2F71
spurKangxi-Radikal Spur = ? (U+79B8)
⽲
2F72
kornKangxi-Radikal Korn = ? (U+79BE)
⽳
2F73
hoehKangxi-Radikal Höhle = ? (U+7A74)
⽴
2F74
stehKangxi-Radikal stehen = ? (U+7ACB)
⽵
2F75
bambKangxi-Radikal Bambus = ? (U+7AF9)
⽶
2F76
reisKangxi-Radikal Reis = ? (U+7C73)
⽷
2F77
seidKangxi-Radikal Seide = ? (U+7CF8)
⽸
2F78
krugKangxi-Radikal Krug = ? (U+7F36)
⽹
2F79
netzKangxi-Radikal Netz = ? (U+7F51)
⽺
2F7A
schaKangxi-Radikal Schaf = ? (U+7F8A)
⽻
2F7B
fedeKangxi-Radikal Feder = ? (U+7FBD)
⽼
2F7C
alt Kangxi-Radikal alt = ? (U+8001)
⽽
2F7D
und Kangxi-Radikal und = ? (U+800C)
⽾
2F7E
pfluKangxi-Radikal Pflug = ? (U+8012)
⽿
⽿
2F7F
ohr Kangxi-Radikal Ohr = ? (U+8033)
⾀
2F80
pinsKangxi-Radikal Pinsel = ? (U+807F)
⾁
2F81
fleiKangxi-Radikal Fleisch = ? (U+8089)
⾂
2F82
miniKangxi-Radikal Minister = ? (U+81E3)
⾃
2F83
selsKangxi-Radikal selbst = ? (U+81EA)
⾄
2F84
ankoKangxi-Radikal ankommen = ? (U+81F3)
⾅
2F85
moerKangxi-Radikal Mörser = ? (U+81FC)
⾆
2F86
zungKangxi-Radikal Zunge = ? (U+820C)
⾇
2F87
gegeKangxi-Radikal gegenüber = ? (U+821B)
⾈
2F88
bootKangxi-Radikal Boot = ? (U+821F)
⾉
2F89
aufhKangxi-Radikal aufhören = ? (U+826E)
⾊
2F8A
farbKangxi-Radikal Farbe = ? (U+8272)
⾋
2F8B
grasKangxi-Radikal Gras = ? (U+8278)
⾌
2F8C
tigeKangxi-Radikal Tiger = ? (U+864D)
⾍
2F8D
inseKangxi-Radikal Insekt = ? (U+866B)
⾎
2F8E
blutKangxi-Radikal Blut = ? (U+8840)
⾏
2F8F
gehuKangxi-Radikal gehen, umschließend = ? (U+884C)
⾐
2F90
kleiKangxi-Radikal Kleidung = ? (U+8863)
⾑
2F91
westKangxi-Radikal Westen = ? (U+897E)
⾒
2F92
seheKangxi-Radikal sehen = ? (U+898B)
⾓
2F93
hornKangxi-Radikal Horn = ? (U+89D2)
⾔
2F94
redeKangxi-Radikal Rede = ? (U+8A00)
⾕
2F95
tal Kangxi-Radikal Tal = ? (U+8C37)
⾖
2F96
bohnKangxi-Radikal Bohne = ? (U+8C46)
⾗
2F97
scheKangxi-Radikal Schwein = ? (U+8C55)
⾘
2F98
dacxKangxi-Radikal Dachs = ? (U+8C78)
⾙
2F99
muscKangxi-Radikal Muschel = ? (U+8C9D)
⾚
2F9A
rot Kangxi-Radikal rot = ? (U+8D64)
⾛
2F9B
laufKangxi-Radikal laufen = ? (U+8D70)
⾜
2F9C
fussKangxi-Radikal Fuß = ? (U+8DB3)
⾝
2F9D
koerKangxi-Radikal Körper = ? (U+8EAB)
⾞
2F9E
karrKangxi-Radikal Karren = ? (U+8ECA)
⾟
2F9F
bittKangxi-Radikal bitter = ? (U+8F9B)
⾠
2FA0
morgKangxi-Radikal Morgen = ? (U+8FB0)
⾡
2FA1
zufuKangxi-Radikal zu Fuß gehen = ? (U+8FB5)
⾢
2FA2
stadKangxi-Radikal Stadt = ? (U+9091)
⾣
2FA3
weinKangxi-Radikal Wein = ? (U+9149)
⾤
2FA4
untsKangxi-Radikal unterscheiden = ? (U+91C6)
⾥
2FA5
dorfKangxi-Radikal Dorf = ? (U+91CC)
⾦
2FA6
goldKangxi-Radikal Gold = ? (U+91D1)
⾧
2FA7
langKangxi-Radikal lang = ? (U+9577)
⾨
2FA8
tor Kangxi-Radikal Tor = ? (U+9580)
⾩
2FA9
huegKangxi-Radikal Hügel = ? (U+961C)
⾪
2FAA
sklaKangxi-Radikal Sklave = ? (U+96B6)
⾫
2FAB
kurvKangxi-Radikal kurzschwänziger Vogel = ? (U+96B9)
⾬
2FAC
regeKangxi-Radikal Regen = ? (U+96E8)
⾭
2FAD
blauKangxi-Radikal blau = ? (U+9751)
⾮
2FAE
falsKangxi-Radikal falsch = ? (U+975E)
⾯
2FAF
gesiKangxi-Radikal Gesicht = ? (U+9762)
⾰
2FB0
ledeKangxi-Radikal Leder = ? (U+9769)
⾱
2FB1
ledgKangxi-Radikal gegerbtes Leder = ? (U+97CB)
⾲
2FB2
laucKangxi-Radikal Lauch = ? (U+97ED)
⾳
2FB3
ton Kangxi-Radikal Ton = ? (U+97F3)
⾴
2FB4
blatKangxi-Radikal Blatt = ? (U+9801)
⾵
2FB5
windKangxi-Radikal Wind = ? (U+98A8)
⾶
2FB6
flieKangxi-Radikal fliegen = ? (U+98DB)
⾷
2FB7
esseKangxi-Radikal essen = ? (U+98DF)
⾸
2FB8
kopfKangxi-Radikal Kopf = ? (U+9996)
⾹
2FB9
duftKangxi-Radikal duftend = ? (U+9999)
⾺
2FBA
pferKangxi-Radikal Pferd = ? (U+99AC)
⾻
2FBB
knocKangxi-Radikal Knochen = ? (U+9AA8)
⾼
2FBC
hochKangxi-Radikal hoch = ? (U+9AD8)
⾽
2FBD
haarKangxi-Radikal Haar = ? (U+9ADF)
⾾
2FBE
kaemKangxi-Radikal kämpfen = ? (U+9B25)
⾿
⾿
2FBF
opfeKangxi-Radikal Opferwein = ? (U+9B2F)
⿀
2FC0
kessKangxi-Radikal Kessel = ? (U+9B32)
⿁
2FC1
gespKangxi-Radikal Gespenst = ? (U+9B3C)
⿂
2FC2
fiscKangxi-Radikal Fisch = ? (U+9B5A)
⿃
2FC3
vogeKangxi-Radikal Vogel = ? (U+9CE5)
⿄
2FC4
salzKangxi-Radikal Salz = ? (U+9E75)
⿅
2FC5
hircKangxi-Radikal Hirsch = ? (U+9E7F)
⿆
2FC6
weizKangxi-Radikal Weizen = ? (U+9EA5)
⿇
2FC7
hanfKangxi-Radikal Hanf = ? (U+9EBB)
⿈
2FC8
gelbKangxi-Radikal gelb = ? (U+9EC3)
⿉
2FC9
hireKangxi-Radikal Hirse = ? (U+9ECD)
⿊
2FCA
schaKangxi-Radikal schwarz = ? (U+9ED1)
⿋
2FCB
sticKangxi-Radikal Stickerei = ? (U+9EF9)
⿌
2FCC
frosKangxi-Radikal Frosch = ? (U+9EFD)
⿍
2FCD
dreiKangxi-Radikal Dreifuß = ? (U+9F0E)
⿎
2FCE
tromKangxi-Radikal Trommel = ? (U+9F13)
⿏
2FCF
rattKangxi-Radikal Ratte = ? (U+9F20)
⿐
2FD0
naseKangxi-Radikal Nase = ? (U+9F3B)
⿑
2FD1
gleiKangxi-Radikal gleichmäßig = ? (U+9F4A)

⿒
2FD2
zahnKangxi-Radikal Zahn = ? (U+9F52)
⿓
2FD3
dracKangxi-Radikal Drache = ? (U+9F8D)
⿔
2FD4
schkKangxi-Radikal Schildkröte = ? (U+9F9C)
⿕
2FD5
floeKangxi-Radikal Flöte = ? (U+9FA0)
⿖
2FD6
[unbenutzt]
⿗
2FD7
[unbenutzt]
⿘
2FD8
[unbenutzt]
⿙
2FD9
[unbenutzt]
⿚
2FDA
[unbenutzt]
⿛
2FDB
[unbenutzt]
⿜
2FDC
[unbenutzt]
⿝
2FDD
[unbenutzt]
⿞
2FDE
[unbenutzt]
⿟
2FDF
[unbenutzt]

Es sind 1 passende Fonts vorhanden

Code 2000 1.171

Download: Code 2000 - Version 1.171
Lizenz: Shareware

Anzahl Zeichen: 60000

Code 2000

Eine Übersicht der einzelnen Kangxi-Radikale finden Sie hier. [ Unicode Abkürzung: Kangxi ]

Kangxi-Radikale Schriftsystem

Im Unicode-Block Kangxi Radicals (Kangxi-Radikale) Bereich: 2F00-2FDF sind die traditionellen 214 Radikale der chinesischen (CJK-) Schriftzeichen enthalten. Die Glyphen für diese Radikale sind identisch mit 214 der 20.991 Zeichen aus dem Unicode-Block Ver
[in Bearbeitung]

  • Kangxi

    [in Bearbeitung]

  • Tags

    Tags für diese Seite: Alphabet, unicodes, unicode, unicode tabelle, Kangxi-Radikale, unicode table, unicode characters, unicode, utf-8, unicode html, unicode converter, Kangxi_Radicals, unicode zeichensatz, unicode zeichentabelle, 2F00-2FDF, unicode umlaute, unicode sonderzeichen, 2F00..2FDF, Schriftzeichen, Schriftzüge

sonderzeichen.de © 2001 - 2024 All Rights Reserved. Ein köllerwirth.com Projekt. | Impressum | Datenschutz | Startseite