Beschreibung CJK_Unified_Ideographs_Extension_A - CJK_Ext_A

[ Link zu 1 passenden Fonts ]

Zeichen
HTML
Code
Position
Unicode Bezeichnung
deutsche Bezeichnung

㐀
3400
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐁
3401
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐂
3402
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐃
3403
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐄
3404
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐅
3405
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐆
3406
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐇
3407
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐈
3408
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐉
3409
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐊
340A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐋
340B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐌
340C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐍
340D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐎
340E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐏
340F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#

㐐
3410
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐑
3411
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐒
3412
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐓
3413
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐔
3414
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐕
3415
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐖
3416
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐗
3417
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐘
3418
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐙
3419
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐚
341A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐛
341B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐜
341C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐝
341D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐞
341E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐟
341F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐠
3420
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐡
3421
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐢
3422
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐣
3423
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐤
3424
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐥
3425
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐦
3426
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐧
3427
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐨
3428
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐩
3429
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐪
342A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐫
342B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐬
342C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐭
342D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐮
342E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐯
342F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐰
3430
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐱
3431
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐲
3432
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐳
3433
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐴
3434
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐵
3435
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐶
3436
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐷
3437
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐸
3438
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐹
3439
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐺
343A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐻
343B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐼
343C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐽
343D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐾
343E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㐿
343F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑀
3440
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑁
3441
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑂
3442
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑃
3443
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑄
3444
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑅
3445
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑆
3446
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑇
3447
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑈
3448
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑉
3449
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑊
344A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑋
344B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑌
344C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑍
344D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑎
344E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑏
344F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑐
3450
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑑
3451
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑒
3452
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑓
3453
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑔
3454
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑕
3455
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑖
3456
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑗
3457
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑘
3458
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑙
3459
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑚
345A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑛
345B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑜
345C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑝
345D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑞
345E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑟
345F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑠
3460
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑡
3461
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑢
3462
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑣
3463
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑤
3464
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑥
3465
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑦
3466
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑧
3467
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑨
3468
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑩
3469
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑪
346A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑫
346B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑬
346C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑭
346D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑮
346E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑯
346F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑰
3470
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑱
3471
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑲
3472
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑳
3473
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑴
3474
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑵
3475
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑶
3476
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑷
3477
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑸
3478
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑹
3479
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑺
347A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑻
347B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑼
347C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑽
347D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑾
347E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㑿
347F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒀
3480
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒁
3481
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒂
3482
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒃
3483
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒄
3484
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒅
3485
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒆
3486
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒇
3487
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒈
3488
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒉
3489
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒊
348A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒋
348B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒌
348C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒍
348D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒎
348E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒏
348F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒐
3490
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒑
3491
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒒
3492
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒓
3493
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒔
3494
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒕
3495
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒖
3496
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒗
3497
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒘
3498
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒙
3499
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒚
349A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒛
349B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒜
349C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒝
349D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒞
349E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒟
349F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒠
34A0
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒡
34A1
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒢
34A2
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒣
34A3
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒤
34A4
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒥
34A5
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒦
34A6
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒧
34A7
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒨
34A8
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒩
34A9
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒪
34AA
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒫
34AB
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒬
34AC
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒭
34AD
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒮
34AE
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒯
34AF
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒰
34B0
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒱
34B1
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒲
34B2
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒳
34B3
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒴
34B4
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒵
34B5
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒶
34B6
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒷
34B7
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒸
34B8
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒹
34B9
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒺
34BA
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒻
34BB
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒼
34BC
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒽
34BD
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒾
34BE
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㒿
34BF
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓀
34C0
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓁
34C1
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓂
34C2
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓃
34C3
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓄
34C4
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓅
34C5
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓆
34C6
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓇
34C7
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓈
34C8
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓉
34C9
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓊
34CA
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓋
34CB
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓌
34CC
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓍
34CD
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓎
34CE
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓏
34CF
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓐
34D0
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓑
34D1
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓒
34D2
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓓
34D3
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓔
34D4
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓕
34D5
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓖
34D6
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓗
34D7
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓘
34D8
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓙
34D9
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓚
34DA
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓛
34DB
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓜
34DC
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓝
34DD
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓞
34DE
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓟
34DF
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓢
34E2
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓣
34E3
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓤
34E4
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓥
34E5
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓦
34E6
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓧
34E7
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓨
34E8
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓩
34E9
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓪
34EA
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓫
34EB
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓬
34EC
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓭
34ED
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓮
34EE
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓯
34EF
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓰
34F0
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓱
34F1
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓲
34F2
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓳
34F3
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓴
34F4
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓵
34F5
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓶
34F6
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓷
34F7
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓸
34F8
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓹
34F9
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓺
34FA
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓻
34FB
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓼
34FC
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓽
34FD
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓾
34FE
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㓿
34FF
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔀
3500
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔁
3501
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔂
3502
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔃
3503
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔄
3504
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔅
3505
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔆
3506
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔇
3507
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔈
3508
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔉
3509
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔊
350A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔋
350B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔌
350C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔍
350D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔎
350E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔏
350F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔐
3510
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔑
3511
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔒
3512
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔓
3513
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔔
3514
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔕
3515
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔖
3516
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔗
3517
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔘
3518
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔙
3519
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔚
351A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔛
351B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔜
351C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔝
351D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔞
351E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔟
351F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔠
3520
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔡
3521
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔢
3522
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔣
3523
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔤
3524
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔥
3525
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔦
3526
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔧
3527
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔨
3528
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔩
3529
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔪
352A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔫
352B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔬
352C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔭
352D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔮
352E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔯
352F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔰
3530
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔱
3531
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔲
3532
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔳
3533
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔴
3534
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔵
3535
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔶
3536
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔷
3537
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔸
3538
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔹
3539
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔺
353A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔻
353B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔼
353C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔽
353D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔾
353E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㔿
353F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕀
3540
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕁
3541
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕂
3542
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕃
3543
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕄
3544
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕅
3545
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕆
3546
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕇
3547
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕈
3548
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕉
3549
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕊
354A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕋
354B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕌
354C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕍
354D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕎
354E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕏
354F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕐
3550
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕑
3551
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕒
3552
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕓
3553
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕔
3554
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕕
3555
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕖
3556
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕗
3557
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕘
3558
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕙
3559
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕚
355A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕛
355B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕜
355C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕝
355D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕞
355E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕟
355F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕠
3560
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕡
3561
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕢
3562
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕣
3563
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕤
3564
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕥
3565
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕦
3566
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕧
3567
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕨
3568
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕩
3569
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕪
356A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕫
356B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕬
356C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕭
356D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕮
356E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕯
356F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕰
3570
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕱
3571
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕲
3572
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕳
3573
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕴
3574
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕵
3575
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕶
3576
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕷
3577
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕸
3578
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕹
3579
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕺
357A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕻
357B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕼
357C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕽
357D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕾
357E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㕿
357F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖀
3580
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖁
3581
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖂
3582
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖃
3583
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖄
3584
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖅
3585
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖆
3586
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖇
3587
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖈
3588
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖉
3589
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖊
358A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖋
358B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖌
358C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖍
358D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖎
358E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖏
358F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖐
3590
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖑
3591
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖒
3592
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖓
3593
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖔
3594
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖕
3595
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖖
3596
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖗
3597
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖘
3598
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖙
3599
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖚
359A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖛
359B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖜
359C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖝
359D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖞
359E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖟
359F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖠
35A0
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖡
35A1
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖢
35A2
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖣
35A3
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖤
35A4
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖥
35A5
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖦
35A6
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖧
35A7
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖨
35A8
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖩
35A9
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖪
35AA
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖫
35AB
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖬
35AC
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖭
35AD
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖮
35AE
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖯
35AF
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖰
35B0
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖱
35B1
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖲
35B2
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖳
35B3
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖴
35B4
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖵
35B5
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖶
35B6
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖷
35B7
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖸
35B8
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖹
35B9
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖺
35BA
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖻
35BB
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖼
35BC
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖽
35BD
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖾
35BE
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㖿
35BF
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗀
35C0
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗁
35C1
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗂
35C2
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗃
35C3
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗄
35C4
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗅
35C5
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗆
35C6
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗇
35C7
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗈
35C8
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗉
35C9
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗊
35CA
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗋
35CB
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗌
35CC
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗍
35CD
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗎
35CE
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗏
35CF
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗐
35D0
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗑
35D1
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗒
35D2
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗓
35D3
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗔
35D4
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗕
35D5
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗖
35D6
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗗
35D7
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗘
35D8
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗙
35D9
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗚
35DA
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗛
35DB
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗜
35DC
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗝
35DD
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗞
35DE
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗟
35DF
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗡
35E1
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗢
35E2
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗣
35E3
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗤
35E4
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗥
35E5
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗦
35E6
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗧
35E7
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗨
35E8
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗩
35E9
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗪
35EA
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗫
35EB
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗬
35EC
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗭
35ED
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗮
35EE
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗯
35EF
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗰
35F0
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗱
35F1
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗲
35F2
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗳
35F3
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗴
35F4
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗵
35F5
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗶
35F6
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗷
35F7
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#

㗸
35F8
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗹
35F9
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗺
35FA
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗻
35FB
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗼
35FC
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗽
35FD
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗾
35FE
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㗿
35FF
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘀
3600
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘁
3601
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘂
3602
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘃
3603
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘄
3604
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘅
3605
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘆
3606
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘇
3607
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘈
3608
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘉
3609
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘊
360A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘋
360B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘌
360C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘍
360D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘎
360E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘏
360F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘐
3610
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘑
3611
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘒
3612
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘓
3613
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘔
3614
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘕
3615
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘖
3616
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘗
3617
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘘
3618
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘙
3619
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘚
361A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘛
361B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘜
361C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘝
361D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘞
361E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘟
361F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘠
3620
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘡
3621
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘢
3622
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘣
3623
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘤
3624
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘥
3625
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘦
3626
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘧
3627
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘨
3628
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘩
3629
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘪
362A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘫
362B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘬
362C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘭
362D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘮
362E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘯
362F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘰
3630
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘱
3631
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘲
3632
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘳
3633
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘴
3634
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘵
3635
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘶
3636
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘷
3637
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘸
3638
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘹
3639
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘺
363A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘻
363B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘼
363C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘽
363D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘾
363E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㘿
363F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙀
3640
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙁
3641
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙂
3642
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙃
3643
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙄
3644
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙅
3645
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙆
3646
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙇
3647
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙈
3648
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙉
3649
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙊
364A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙋
364B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙌
364C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙍
364D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙎
364E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙏
364F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙐
3650
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙑
3651
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙒
3652
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙓
3653
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙔
3654
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙕
3655
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙖
3656
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙗
3657
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙘
3658
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙙
3659
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙚
365A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙛
365B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙜
365C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙝
365D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙞
365E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙟
365F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙠
3660
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙡
3661
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙢
3662
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙣
3663
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙤
3664
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙥
3665
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙦
3666
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙧
3667
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙨
3668
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙩
3669
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙪
366A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙫
366B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙬
366C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙭
366D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙮
366E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙯
366F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙰
3670
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙱
3671
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙲
3672
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙳
3673
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙴
3674
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙵
3675
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙶
3676
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙷
3677
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙸
3678
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙹
3679
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙺
367A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙻
367B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙼
367C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙽
367D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙾
367E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㙿
367F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚀
3680
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚁
3681
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚂
3682
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚃
3683
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚄
3684
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚅
3685
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚆
3686
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚇
3687
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚈
3688
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚉
3689
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚊
368A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚋
368B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚌
368C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚍
368D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚎
368E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚏
368F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚐
3690
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚑
3691
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚒
3692
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚓
3693
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚔
3694
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚕
3695
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚖
3696
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚗
3697
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚘
3698
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚙
3699
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚚
369A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚛
369B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚜
369C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚝
369D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚞
369E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚟
369F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚠
36A0
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚡
36A1
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚢
36A2
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚣
36A3
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚤
36A4
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚥
36A5
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚦
36A6
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚧
36A7
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚨
36A8
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚩
36A9
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚪
36AA
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚫
36AB
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚬
36AC
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚭
36AD
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚮
36AE
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚯
36AF
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚰
36B0
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚱
36B1
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚲
36B2
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚳
36B3
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚴
36B4
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚵
36B5
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚶
36B6
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚷
36B7
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚸
36B8
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚹
36B9
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚺
36BA
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚻
36BB
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚼
36BC
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚽
36BD
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚾
36BE
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㚿
36BF
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛀
36C0
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛁
36C1
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛂
36C2
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛃
36C3
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛄
36C4
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛅
36C5
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛆
36C6
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛇
36C7
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛈
36C8
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛉
36C9
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛊
36CA
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛋
36CB
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛌
36CC
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛍
36CD
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛎
36CE
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛏
36CF
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛐
36D0
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛑
36D1
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛒
36D2
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛓
36D3
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛔
36D4
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛕
36D5
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛖
36D6
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛗
36D7
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛘
36D8
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛙
36D9
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛚
36DA
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛛
36DB
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛜
36DC
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛝
36DD
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛞
36DE
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛟
36DF
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛢
36E2
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛣
36E3
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛤
36E4
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛥
36E5
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛦
36E6
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛧
36E7
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛨
36E8
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛩
36E9
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛪
36EA
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛫
36EB
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛬
36EC
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛭
36ED
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛮
36EE
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛯
36EF
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛰
36F0
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛱
36F1
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛲
36F2
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛳
36F3
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛴
36F4
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛵
36F5
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛶
36F6
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛷
36F7
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛸
36F8
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛹
36F9
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛺
36FA
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛻
36FB
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛼
36FC
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛽
36FD
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛾
36FE
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㛿
36FF
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜀
3700
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜁
3701
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜂
3702
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜃
3703
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜄
3704
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜅
3705
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜆
3706
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜇
3707
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜈
3708
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜉
3709
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜊
370A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜋
370B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜌
370C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜍
370D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜎
370E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜏
370F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜐
3710
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜑
3711
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜒
3712
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜓
3713
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜔
3714
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜕
3715
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜖
3716
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜗
3717
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜘
3718
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜙
3719
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜚
371A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜛
371B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜜
371C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜝
371D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜞
371E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜟
371F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜠
3720
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜡
3721
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜢
3722
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜣
3723
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜤
3724
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜥
3725
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜦
3726
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜧
3727
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜨
3728
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜩
3729
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜪
372A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜫
372B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜬
372C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜭
372D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜮
372E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜯
372F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜰
3730
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜱
3731
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜲
3732
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜳
3733
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜴
3734
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜵
3735
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜶
3736
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜷
3737
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜸
3738
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜹
3739
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜺
373A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜻
373B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜼
373C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜽
373D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜾
373E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㜿
373F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝀
3740
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝁
3741
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝂
3742
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝃
3743
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝄
3744
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝅
3745
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝆
3746
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝇
3747
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝈
3748
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝉
3749
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝊
374A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝋
374B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝌
374C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝍
374D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝎
374E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝏
374F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝐
3750
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝑
3751
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝒
3752
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝓
3753
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝔
3754
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝕
3755
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝖
3756
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝗
3757
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝘
3758
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝙
3759
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝚
375A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝛
375B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝜
375C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝝
375D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝞
375E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝟
375F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝠
3760
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝡
3761
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝢
3762
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝣
3763
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝤
3764
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝥
3765
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝦
3766
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝧
3767
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝨
3768
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝩
3769
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝪
376A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝫
376B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝬
376C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝭
376D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝮
376E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝯
376F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝰
3770
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝱
3771
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝲
3772
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝳
3773
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝴
3774
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝵
3775
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝶
3776
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝷
3777
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝸
3778
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝹
3779
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝺
377A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝻
377B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝼
377C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝽
377D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝾
377E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㝿
377F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞀
3780
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞁
3781
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞂
3782
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞃
3783
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞄
3784
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞅
3785
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞆
3786
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞇
3787
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞈
3788
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞉
3789
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞊
378A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞋
378B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞌
378C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞍
378D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞎
378E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞏
378F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞐
3790
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞑
3791
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞒
3792
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞓
3793
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞔
3794
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞕
3795
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞖
3796
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞗
3797
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞘
3798
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞙
3799
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞚
379A
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞛
379B
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞜
379C
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞝
379D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞞
379E
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞟
379F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞠
37A0
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞡
37A1
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞢
37A2
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞣
37A3
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞤
37A4
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞥
37A5
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞦
37A6
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞧
37A7
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞨
37A8
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞩
37A9
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞪
37AA
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞫
37AB
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞬
37AC
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞭
37AD
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞮
37AE
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞯
37AF
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞰
37B0
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞱
37B1
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞲
37B2
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞳
37B3
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞴
37B4
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞵
37B5
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞶
37B6
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞷
37B7
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞸
37B8
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞹
37B9
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞺
37BA
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞻
37BB
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞼
37BC
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞽
37BD
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞾
37BE
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㞿
37BF
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟀
37C0
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟁
37C1
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟂
37C2
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟃
37C3
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟄
37C4
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟅
37C5
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟆
37C6
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟇
37C7
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟈
37C8
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟉
37C9
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟊
37CA
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟋
37CB
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟌
37CC
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟍
37CD
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟎
37CE
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟏
37CF
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟐
37D0
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟑
37D1
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟒
37D2
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟓
37D3
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟔
37D4
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟕
37D5
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟖
37D6
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟗
37D7
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟘
37D8
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟙
37D9
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟚
37DA
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟛
37DB
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟜
37DC
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟝
37DD
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟞
37DE
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#

㟟
37DF
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟡
37E1
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟢
37E2
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟣
37E3
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟤
37E4
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟥
37E5
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟦
37E6
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟧
37E7
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟨
37E8
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟩
37E9
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟪
37EA
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟫
37EB
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟬
37EC
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#
㟭
37ED
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-#

Es sind 1 passende Fonts vorhanden

Code 2000 1.171

Download: Code 2000 - Version 1.171
Lizenz: Shareware

Anzahl Zeichen: 60000

Code 2000

Eine Übersicht der einzelnen CJK_Unified_Ideographs_Extension_A finden Sie hier. [ Unicode Abkürzung: CJK_Ext_A ]

CJK_Unified_Ideographs_Extension_A Schriftsystem


  • CJK_Ext_A

  • Tags

    Tags für diese Seite: Alphabet, unicodes, unicode, unicode tabelle, CJK_Unified_Ideographs_Extension_A, unicode table, unicode characters, unicode, utf-8, unicode html, unicode converter, CJK_Unified_Ideographs_Extension_A, unicode zeichensatz, unicode zeichentabelle, 3400-4DBF, unicode umlaute, unicode sonderzeichen, 3400..4DBF, Schriftzeichen, Schriftzüge

sonderzeichen.de © 2001 - 2024 All Rights Reserved. Ein köllerwirth.com Projekt. | Impressum | Datenschutz | Startseite